Porządek Nabożeństw

w niedziele: 7.30, 9.15, 11.30, 18.00

w święta zniesione: 7.30, 9.15, 10.30

w dni powszednie: 7.30, 18.00