Kancelaria parafialna

 

Kancelaria Parafialna czynna:

PONIEDZIAŁEK 8.30-10.00

ŚRODA 16.00 -17.30

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Chrzest Święty Wymagane dokumenty: – Akt urodzenia dziecka z USC; – Dowody osobiste; – Dane personalne rodziców chrzestnych; – Chrzestni spoza naszej parafii – zaświadczenie od Proboszcza swojej parafii, że mogą podjąć obowiązki rodziców chrzestnych.

Sakrament Małżeństwa Wymagane dokumenty: – Dowody osobiste; – Metrykę chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania, w przypadku jego braku – świadectwo bierzmowania; – Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej lub średniej, albo świadectwo ukończenie szkoły średniej lub zawodowej, jeśli na świadectwie widnieje ocena z religii; – Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (kursu przedmałżeńskiego); – Jeśli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe – sakrament małżeństwa, który pociąga również skutki przewidziane w prawie polskim – zobowiązani są także przedłożyć w parafii zaświadczenie w trzech egzemplarzach z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. W tym celu obie strony muszę przedstawić w USC akty urodzenia z dowodami osobistymi. Zaświadczenie jest ważne 6 m-cy od jego wydania; – Jeżeli nupturienci zawarli wcześniej kontrakt cywilny, muszą również przedstawić w parafii zaświadczenie o jego zawarciu;

Sakrament Chorych Chorych, z posługą sakramentalną, kapłani odwiedzają w pierwszy piątek miesiąca, a w nagłych przypadkach po skontaktowaniu się z kapłanem.Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

Pogrzeb Katolicki Wymagane dokumenty: – akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, – zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, – pozwolenie na ceremonię pogrzebową z parafii, w której mieszkał zmarły, gdy pogrzeb ma odbyć się na terenie innej parafii.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej (z przyjęciem Komunii Świętej).